49 / 52
Zimowe aleje Ujazdowskie, tramwaj i.. sanie!
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego