50 / 52
Dzisiaj mamy drony, kiedyś? Samoloty! Oto widok na ul. Świętokrzyską.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego