51 / 52
Gmach ambasady ZSRR, 1939 rok. Już kilka miesięcy później wojska radzieckie przekroczą polską granicę...
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego