7 / 52
Na ulicy kwitł także handel. Tutaj w roli sprzedawcy dziewięcioletni Marian Dor, handluje krzesłami.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego