9 / 52
Tymczasem na ul. Traugutta również ekipa robotników szykuje się do sprzątania.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego