1 / 10
Unikaj karmienia się panikarskimi wiadomościami
Przebodźcowanie niepokojącymi informacjami wywołuje niepotrzebne zdenerwowanie, może także wywołać stany lękowe i depresję. Zawsze szukaj informacji z oficjalnych i wiarygodnych źródeł. Izolacja powoduje, że oceniamy rzeczywistość w sposób bardzo subiektywny, co może sprzyjać powstawaniu negatywnych myśli. Unikaj więc tych negatywnych myśli, a dbaj o pozytywne.
+

© Unsplash - CC0