3 / 10
Utrzymuj regularny kontakt ze współpracownikami
Możemy korzystać z takich rzeczy jak wideokonferencje, aby nasze interakcje były jak najbardziej zbliżone do osobistych. Jeśli firma, w której pracujemy, organizuje wirtualne wydarzenia związane z pracą lub wypoczynkiem, zróbmy wszystko, aby w nich uczestniczyć.
+

© Girts Ragelis | Shutterstock