10 / 10
Bartolomé Esteban Perez Murillo, Dwie Trójce (1675-1682). Londyn, National Gallery
Na tym obrazie widzimy ilustrację przymiotu Trójjedynego Boga jakim jest wieczność. Wyraża się ona w zestawieniu Ojca i Ducha z dziecięcą postacią Jezusa, który niezależnie od ziemskiego wieku czy też wcielenia w ogóle, istniał odwiecznie.
+