2 / 10
Tron Łaski, Albrecht Dürer, 1511 r. Wiedeń, Muzeum Historii Sztuki
„Tron Łaski” był powszechnym sposobem przedstawiania Trójcy od XVI do XVIII w. Ojciec trzyma krzyż lub umierającego Chrystusa, podczas gdy Ducha Świętego reprezentuje gołąb lecący nad nimi.
+

© Public Domain