6 / 10
Trójca, Hendrick van Balen, 1620 r. Antwerpia, kościół św. Jakuba
Duch Święty jest często przedstawiany jako gołąb – w oparciu o Ewangelię: A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego (Mt 3, 16). Boga Ojca artyści ukazywali jako starszego mężczyznę o białych włosach, choć nie ma to żadnego oparcia w Piśmie Świętym czy Tradycji i jest jedynie artystyczną interpretacją.
+

© Public Domain