7 / 10
Trójca Święta, Lorenzo Lotto, c.1519-1520. Bergamo, Muzeum Adriano Bernareggi
Obraz został stworzony do ołtarza w kościele San Spirito w Beragmo we Włoszech. Widzimy tu starania artysty, by ukazać osobę Boga Ojca w postaci nie cielesnej, a duchowej.
+

© Public Domain