9 / 10
Rodzina Gonzaga czci Trójcę, Peter Paul Rubens, 1604-1605. Mantua, Pałac Dożów
Ten obraz został zlecony przez księcia Vincenzo Ι Gonzagę dla kościoła jezuitów w Mantui. Dlatego widzimy na nim rodzinę mecenasa i zestawienie dwóch rzeczywistości: ziemskiej (w dolnej części obrazu) i duchowej.
+

© Public Domain