15 / 27
Szczyt Gargas od południowej strony.
+

© fot. Magdalena Galek