2 / 27
W 1852 roku postawiono tu małą kaplicę, a następnie w jej miejscu – bazylikę wg projektu diecezjalnego architekta Alfreda Berruyera. Budowa w tym trudno dostępnym miejscu trwała 13 lat.
+

© fot. Magdalena Galek