6 / 27
Po prawej stronie ołtarza wisi krzyż z charakterystycznymi atrybutami na poprzecznej belce. Taki krzyż miała na szyi Maryja podczas spotkania z dziećmi. Nie jest to zaskakujące – w tym regionie był w tamtym czasie bardzo popularny. Choć narzędzia wyglądają surowo, mają bardzo głęboką wymowę. Pokazują nam, że zawsze mamy wybór w stosunku do drugiego człowieka – możemy „dobić” gwóźdź do jego krzyża albo „wyjąć” go. A więc dodać komuś cierpienia lub ulżyć mu, gdy go doświadcza, bądź po prostu mu go nie dodawać.
+

© fot. Magdalena Galek