8 / 8
Modlitwa przed grotą Matki Bożej z Lourdes z udziałem papieża Franciszka w maju 2014 r.

© fot. VINCENZO PINTO / AFP