5 / 8
JEZIORO GALILEJSKIE
Długo nie rozumiałem pewnego faktu z Ewangelii mówiącej o nauczaniu Jezusa na środku jeziora, aż raz mi się zdarzyło coś, że to pojąłem. Oprowadzałem grupę po Kafarnaum. Stałem tyłem do jeziora, a grupa była przede mną. Opowiadałem o tym miejscu, ale ciągle ktoś mi przeszkadzał. W końcu rozglądnąłem się, ale nikogo rozmawiającego nie zauważyłem. Okazało się, że jakieś sto metrów od brzegu płynęła łódź z przewodniczką, która po hiszpańsku opowiadała turystom o Jeziorze Galilejskim. To po prostu było tak słychać. Wtedy przekonałem się, że woda jest niesamowitym nośnikiem głosu, więc Jezus mógł mówić do ludzi z łodzi ze środka jeziora, bo wtedy miał naturalne nagłośnienie.
+

© Dave Herring/Unsplash | CC0