6 / 8
GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW
Jesteśmy na Górze Błogosławieństw. Przyjechaliśmy tu się pomodlić, zmierzyć ze Słowem, z najważniejszym kazaniem Jezusa, od którego zaczął swoje nauczanie. To jest kazanie Jezusa, które w wersji Mateusza nazywa się Kazaniem na górze, a w wersji Łukasza Kazaniem na równinie. Jedna i druga wersja zaczyna się od błogosławieństw. U Łukasza tych błogosławieństw jest cztery, u Mateusza – osiem. To może budzić mały niepokój w czytelnikach. To w końcu Pan Jezus powiedział to kazanie na górze czy na dole? I czy tych błogosławieństw było osiem czy cztery? To akurat dość dobrze pokazuje, że Ewangelie nie są takim prostym zapisem historii, natomiast są którymś już punktem w całym procesie przekazu wiary. Najpierw jest nauczanie Jezusa, potem, zanim je zaczęto spisywać, przekazywano sobie te opowieści z ust do ust, by następnie czterech ludzi usiadło i je spisało. To, że nieraz tak się między sobą różnią, świadczy właśnie o wiarygodności, a nie o niewiarygodności. Bo gdyby chcieli zmyślać, to by ustalali te wersje.
+

© Berthold Werner/Wikipedia | Domena publiczna