7 / 8
BETANIA
Ewangelia św. Łukasza w sposób szczególny pokazuje Jezusa, który lubił wchodzić do domów, gdy był zapraszany. Wśród domów, w których bywał, szczególny był tutaj, dokładnie na tym miejscu. To był dom trójki Jego przyjaciół – rodzeństwa: Marii, Marty i Łazarza. To był dom tak bliski Jezusowi, że według chrześcijańskiej tradycji trwającej dwadzieścia wieków miała się w nim zatrzymać Maryja w Wielkim Tygodniu.
+

© Djampa/Wikipedia | CC BY-SA 4.0