8 / 8
WIECZERNIK
Jesteśmy na Górze Syjon, miejscu najstarszego kościoła chrześcijańskiego. Bo gdzie mogła się znajdować katedra biskupa Jerozolimy? Katedrą biskupa Jerozolimy musiał być Wieczernik, gdzie była sprawowana pierwsza Eucharystia, gdzie uczniowie wrócili po wniebowstąpieniu Jezusa z Góry Oliwnej i gdzie miało miejsce zesłanie Ducha Świętego, czyli gdzie się objawił Kościół. To oczywiste, że tutaj musi być katedra, i to katedra biskupa Jerozolimy – Wieczernik, „sala na górze”.
+

© See The Holy Land/Wikipedia | CC BY-SA 2.0