3 / 6
Puryfikaterz (łac. purifico, purificare = czyścić, oczyszczać) jak sama nazwa wskazuje, służy do oczyszczania naczyń liturgicznych po komunii.
+

© Abraham/Wikipedia | CC BY-SA 4.0