6 / 6
Służy do nakrywania kielicha poza momentami, gdy kapłan trzyma go w dłoniach i chroni wino, a następnie Krew Pańską przed muchami, spadającym tynkiem i wszystkimi innymi niepożądanymi elementami, które mogłyby wpaść do kielicha.
+

© Patnac/Wikipedia | CC BY-SA 3.0