2 / 5
Prośba o łaskę poznania moich grzechów oraz odrzucenia ich. Im większej niemocy doświadczyłem w swoim życiu, im bardziej jestem świadom tego, co mnie niszczy, tym ta modlitwa powinna być żarliwsza.
+