3 / 5
Teraz można spojrzeć na miniony dzień i godzina po godzinie przyglądać się konkretnym rzeczom i wydarzeniom (myśli, słowa, uczynki, uczucia czy poruszenia wewnętrzne). Trzeba tu uważać na postawę racjonalizacji, którą tak często lubimy w usprawiedliwianiu swojego złego postępowania. Co jednak najważniejsze, punkt ten nie może dominować nad pozostałymi.
+