4 / 5
W tym miejscu widać wyraźnie, ile dobra oraz zła działo się tego dnia. Jeżeli dostrzegam zło, proszę Boga o wybaczenie, zaś za każde dobro dziękuję, gdyż ono też jest łaską.
+