1/5
Należy zacząć go od… dziękczynienia za to, co otrzymałem od Boga. Wdzięczność określa moją postawę, sprawia, że potrafię przyjąć Boże dary. To właśnie jej brak jest korzeniem wielu grzechów.
2/5
Prośba o łaskę poznania moich grzechów oraz odrzucenia ich. Im większej niemocy doświadczyłem w swoim życiu, im bardziej jestem świadom tego, co mnie niszczy, tym ta modlitwa powinna być żarliwsza.
3/5
Teraz można spojrzeć na miniony dzień i godzina po godzinie przyglądać się konkretnym rzeczom i wydarzeniom (myśli, słowa, uczynki, uczucia czy poruszenia wewnętrzne). Trzeba tu uważać na postawę racjonalizacji, którą tak często lubimy w usprawiedliwianiu swojego złego postępowania. Co jednak najważniejsze, punkt ten nie może dominować nad pozostałymi.
4/5
W tym miejscu widać wyraźnie, ile dobra oraz zła działo się tego dnia. Jeżeli dostrzegam zło, proszę Boga o wybaczenie, zaś za każde dobro dziękuję, gdyż ono też jest łaską.
5/5
Na końcu proszę Boga o pomoc w poprawie własnego życia oraz prowadzenie.