1 / 12
Wacław Karłowicz – ksiądz, który odbierał porody
W czasie okupacji ks. Wacław mieszka na Starym Mieście. Jego mieszkanie to punkt kontaktowy Rządu na Uchodźstwie z Podziemną Polską. Sam kapłan też konspiruje. Uczy tajnie religii, a od 1942 r. działa w Armii Krajowej – ma pseudonim „Andrzej Bobola”. Ks. Wacław miał obawy co do zasadności decyzji o Powstaniu. Ostrzegał, że rzucanie się z gołymi rękami na uzbrojonych po zęby Niemców może skończyć się rzezią. Ale angażuje się w przygotowania. Organizuje materiał, by uszyć stuły i ornaty dla duszpasterstwa wojskowego. Drukuje też sto mszałów polowych, organizuje krucyfiksy na polowe ołtarze.
+

© Wikipedia | Domena publiczna