3 / 12
Ks. Stefan Kowalczyk i „lotne duszpasterstwo”
Jeszcze jako alumn zgłasza się na ochotnika do armii gen. Hallera. Jest sanitariuszem. Zostaje później odznaczony medalem za udział w walce z bolszewikami w 1920 r. Trzy lata później przyjmuje święcenia kapłańskie. Wkrótce zostaje proboszczem wojskowej parafii, kapelanem jednostek wojskowych, w 1939 r. wikariuszem generalnym. Ks. Stefan tworzy „duszpasterstwo lotne” – zachęca kapłanów, by po każdym nalocie wychodzili na ulice i udzielali pomocy rannym – zanosili do szpitala albo udzielali ostatniego namaszczenia. Trafia na miesiąc na Pawiak. Po wyjściu zaczyna działać w konspiracji – ma pseudonim „Biblia”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna