8 / 12
Miał kontrowersyjne poglądy, sympatyzował z ONR – skrajnie prawicowym ugrupowaniem rozwiązanym przez sanacyjne władze za propagowanie faszyzmu. Był kapelanem Narodowych Sił Zbrojnych, ale dążył do porozumienia NSZ z AK. Do powstania poszedł bez wątpliwości. „Nie zostawię mojego miasta i ojczyzny w godzinach największej próby” – mówił. Żartował, że nie zmieści się do kanałów, bo jest za wysoki (miał prawie 2 metry). W rzeczywistości nie chciał zostawić rannych powstańców i ewakuować się z „Reduty Wawelskiej” 11 sierpnia. Zginął tego samego wieczoru.
+

© Wikipedia | Domena publiczna