4 / 8
Franciszkanie służący w straży pożarnej: (od lewej) Janusz Kulak, Roman Paczyński, Andrzej Kopczyński, Jacek Pawlina, Jerzy Kozikowski. FIRE FIGHTING MONKS FROM NIEPOKALANOW
+

© EAST NEWS