5 / 8
Franciszkańscy strażacy z kardynałem Stefanem Wyszyńskim.
+

© EAST NEWS