1 / 20
1928.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego