13 / 20
Około roku 1970.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego