15 / 20
1987.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego