5 / 20
1933.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego