8 / 20
1939.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego