9 / 10
Suknia wdzięczności – 2010 r.
Wotum narodu złożone z darów składanych przez pielgrzymów, rodziny i wspólnoty z kraju i z zagranicy. Wykonana – wraz z nowymi koronami – przez Mariusza Drapikowskiego, złotnika i bursztynnika z Gdańska. Szaty Maryi Panny i Dzieciątka wykonane ze srebra i złota, wysadzane są brylantami, rubinami, ametystami, opalami, kamieniami księżycowymi, bursztynami, koralami i perłami. Są na niej fragmenty spadłych meteorytów, ujęte w złoto. W fałdach tuniki Dzieciątka, na dole, widać dwa szczególne wota: obrączkę wyrzuconą z wagonu przez więźnia wiezionego do Oświęcimia oraz szczątki samolotu z katastrofy w Smoleńsku.  
+

© fot. Zbiory Sztuki Wotywnej Jasnej Góry