3 / 5
Wykonana specjalnie na kanonizację rzeźba stanie w Klasztorze Sióstr Karmelitanek we Flavigneront, we Francji.
+

© Manuel Cohen