4 / 5
Detal figury – symbol Trójcy Przenajświętszej.
+

© Manuel Cohen