1 / 13
Klasztor Miłosierdzia w Lisieux Miejsce kontemplacji w sanktuarium. Prywatne archiwum rzeźbiarki.
+

© Manuel Cohen