12 / 13
Kościół w Blérancourt. Witraże. Widok z zewnątrz. Prywatne archiwum rzeźbiarki.
+

© Manuel Cohen