4 / 13
Klasztor Miłosierdzia w Lisieux. Postać Henry’ego Pranzini, przestępcy o którego nawrócenie modliła się Mała Teresa. Rzeźba nie ma konkretnych rysów twarzy. Symbolizuje każdego, kto prosi Boga o przebaczenie. Prywatne archiwum rzeźbiarki.
+

© Manuel Cohen