5 / 13
Klasztor Cystersów w Bellefontaine. Witraże. Prywatne archiwum rzeźbiarki.
+

© Manuel Cohen