2 / 9
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9.
+

© fot. z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łodzi