4 / 9
Wnętrze kaplicy.
+

© fot. z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łodzi