6 / 9
Obraz św. Siostry Faustyny wraz z relikwiami znajdują się w kaplicy.
+

© fot. z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łodzi