8 / 9
Pielgrzymi w parku Wenecja.
+

© fot. z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łodzi