9 / 9
Park Wenecja, dziś Park Juliusza Słowackiego.
+

© fot. z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łodzi