15 / 20
„Czy nie jest to cieśla, syn Maryi?” (Mk 6,3a). Od św. Marka dowiadujemy się, jaką pracę wykonywał Józef. Zgodnie z tradycją ojciec przekazywał swój zawód synowi. Jeśli Jezus pracował jako cieśla, bardzo prawdopodobne, że nauczył się stolarki od Józefa. Na tym obrazie z 1640 roku autorstwa Georgesa de la Toura widzimy kilkuletniego Jezusa, który towarzyszy swojemu opiekunowi przy pracy. [Luwr, Paryż]
+

© Wikipedia | Domena publiczna