19 / 20
W tej scenie widzimy nowo narodzonego Jezusa, na którego wskazuje anioł. A zatem Daniele Crespi mógł obrazować drugi sen św. Józefa, opisany u Mateusza 2,13–15: „Gdy oni [królowie] odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego”. [Muzeum Historii Sztuki, Wiedeń]
+

© Wikipedia | Domena publiczna